زمانبندی تسویه ریال و لیر و ارز دیجیتال

نکته : ساعت هایی که در دو جدول به عنوان حداقل و حداکثر زمان مدت تسویه نوشته شده ، مدت زمان محاسبه شده پس از اولین کانفیرم شبکه می باشد.

زمانبندی تسویه ریال

مدت زمانی که نوشته شده ، مدت زمان حداقل و حداکثر ثبت حواله می باشد . در صورتیکه حساب ملت وارد کنید به صورت آنی و در صورت اعلام حساب سایر بانک ها در اولین نوبت پایا ( ۴ صبح یا ۱۶ بعدازظهر روز اداری) ریال وارد حساب شما می شود.

مبلغ فروش به ما تا سقف حداقل مدت زمان تسویه حداکثر مدت زمان تسویه ساعات تسویه
تا ۲۰۰ میلیون تومان ۳۰ دقیقه ۵ ساعت ۱۱ صبح تا ۲۳ شب
تا ۴۰۰ میلیون تومان ۱ ساعت ۵ ساعت ۱۱ صبح تا ۲۳ شب
تا ۶۰۰ میلیون تومان ۳ ساعت ۶ ساعت ۱۱ صبح تا ۲۳ شب
تا ۸۰۰ میلیون تومان ۵ ساعت ۷ ساعت ۱۱ صبح تا ۲۳ شب
تا ۴ میلیارد تومان ۸ ساعت ۱۰ ساعت ۱۱ صبح تا ۲۳ شب

به عنوان مثال ، اگر ساعت ۱۲ ظهر ، زیر ۲۰۰ میلیون به ما فروش داشته باشید ، ساعت ۱ ظهر الی ۶ بعدازظهر ریال برای شما ارسال می شود.

به عنوان مثال ، اگر ساعت ۸ شب ، بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون برای فروش ثبت سفارش کنید ، بین ساعت ۱۲ تا ۱۴ روز بعد تسویه انجام می شود. ولی اگر ساعت ۵ بعدازظهر سفارش این رنج قیمتی ثبت شود در همان روز تسویه انجام می شود.

 

زمانبندی تسویه ارز دیجیتال

خرید از ما تا سقف حداقل زمان تسویه حداکثر زمان تسویه ساعات تسویه
تا سقف ۱۰ هزار دلار ۳۰ دقیقه ۵ ساعت ۱۱ صبح تا ۲۳ شب
تا سقف ۴۰ هزار دلار ۱ ساعت ۵ ساعت ۱۱ صبح تا ۲۳ شب
تا سقف ۱۰۰ هزار دلار ۲ ساعت ۸ ساعت ۱۱ صبح تا ۲۳ شب
پیپال/ کردیت کارت ۲ ساعت ۹ ساعت ۱۱ صبح تا ۱۷ عصر
وسترن یونیون ۵ ساعت ۲۴ ساعت ۱۱ صبح تا ۱۷ عصر

 

زمانبندی تسویه لیر

مبلغ فروش به ما تا سقف حداقل زمان تسویه حداکثر زمان تسویه ساعات تسویه
تا ۳۰ هزار لیر ۲ ساعت ۵ ساعت ۱۲ ظهر الی ۱۷ بعدازظهر
تا ۷۰ هزار لیر ۳ ساعت ۵ ساعت ۱۲ ظهر الی ۱۷ بعدازظهر
تا ۱۲۰ هزار لیر ۴ ساعت روز کاری بعد ۱۲ ظهر الی ۱۷ بعدازظهر
تا ۲۰۰ هزار لیر ۵ ساعت روز کاری بعد ۱۲ ظهر الی ۱۷ بعدازظهر
تا ۳۰۰ هزار لیر ۵ ساعت روز کاری بعد ۱۲ ظهر الی ۱۷ بعدازظهر

 

No views yet