شاخص های درون زنجیره ای نشان می دهد که تأثیر ماینرهای بیت کوین (Bitcoin) بر قیمت کاهش یافته است

۱۴ آبان ۱۳۹۹ | 0 نظر | لینک کوتاه | اخبار بیت کوین, اخبار و مقالات ارز دیجیتال

طبق گزارش جدید کوین متریکز CoinMetrics ، ماینرها بیت کوین (Bitcoin) کمتری در اختیار دارند و تأثیر قابل توجه آنها بر شبکه بیت کوین (Bitcoin) به آرامی در حال کاهش است.

 

این تحقیق به تحلیل آدرس ماینرها و استخرها پرداخت تا مشخص شود که آیا تأثیر آنها بر کل شبکه با گذشت زمان تغییر کرده است یا خیر. از آنجایی که ماینرها بیت کوین (Bitcoin) را نمی خرند و بیت کوین های تازه صادر شده را دریافت می کنند ، فروشندگان اصلی این دارایی هستند.

 

با اندازه گیری جریان خالص از دو نوع آدرس مرتبط با پاداش بلاک مشخص شد که به تدریج تاثیر ماینرها بر نقدینگی کاهش یافته است:

 

معیارهای درون زنجیره ای مانند دارایی ماینرها و حجم انتقال نشان می دهد که تأثیر ماینرها در شبکه به آرامی کاهش می یابد.”

هزینه های عملیاتی مانند برق و اجاره به صورت فیات است که منجر به فروش بیت کوین (BTC) برای دستیابی به فیات می شود. این تحقیق نشان داد که درصد موجودی تحت اختیار ماینرها به طور کلی با گذشت زمان کاهش یافته است.

 

آدرس هایی که پاداش بلاک دریافت می کنند و آدرس هایی که تراکنش فوری از آنها دریافت می کنند ، هر دو کاهش تعداد کوین های نگهداری شده را نشان می دهند.

 

در خصوص عرضه کلی ، کاهش تدریجی عرضه توسط ماینرها و استخرها حتی شدید تر است. با این حال ، گزارش تأیید کرد که ماینرها و استخرها هنوز “بخش قابل توجهی” از کل عرضه را تحت کنترل دارند.

درصد کل موجودی تحت اختیار آدرس های استخر و ماینرها از حدود ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به تقریبا ۱۸ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. این آمار نشان می دهد که ماینرها بیت کوین (BTC) کمتری برای فروش در بازار دارند که از تأثیر آنها بر قیمت نیز می کاهد.

 

نوسان جریان های خالص در روزهای ابتدایی شبکه شدید بود زیرا مقدار فروش همراه با روند قیمت ها بسیار متفاوت بود. با این حال ، نوسانات به تدریج با گذشت زمان کاهش می یابد که احتمالاً به دلیل هالوینگ و کاهش پاداش های بلاک است.

 

این جریان ها همچنین با کاهش تدریجی نوسان روبرو شده اند ، که نشان دهنده کاهش تدریجی اثر ماینرها بر نقدینگی است.”

چندین شاخص دیگر درون زنجیره ای نیز اخیراً در حال کاهش بوده است مانند هش ریت که به دلیل تغییرات فصلی در چین که بیشتر فعالیت ماینینگ را شامل می شود ، کاهش یافته است. بر اساس گزارش کوین متریکز ، تنظیم سختی اخیر نیز بیشترین کاهش تاریخ خود را در دوره ایسیک تجربه کرده است.

 

 

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet

دیدگاه بگذارید

avatar


    | 3,793,476,000 تومان

    | 3,891,246,000 تومان

    | 198,689,562 تومان

    | 203,810,427 تومان

    | 28,180 تومان

    | 28,907 تومان

    | 4,236,378 تومان

    | 4,345,563 تومان

    | 6,935.69 تومان

    | 7,114.45 تومان

    | 6,908,340 تومان

    | 7,086,390 تومان

    | 58,300 تومان

    | 59,500 تومان

    | 0 تومان

    | 0 تومان

    | 0 تومان

    | 0 تومان

    | 0.000

    | 0.000

    | 0.000

    | 0.000

    | 0.00 $

    | 0.00 $

    | 0.00 $

    | 0.00 $

    | 0.00 $

    | 0.00 لیر

    | 0.00 لیر

    | 0.00 لیر

    | 0.00 لیر

    | 0.00 لیر

    | 0.00 لیر